Các em cần biết rõ sở thích, năng lực bản thân và nhu cầu tuyển dụng của ngành nghề mà mình sẽ theo học.